تبلیغات
صادرات به عراق - تعرفه های گمرکی

امروز:

برای دیدن جدول تعرفه های گمرکی بر روی لینک زیر کلیک کنید

جدول تعرفه گمرکی و حقوق و عوارض گمرکی (ماخذ: وب سایت گمرک ج.ا.ایران)


مشخصات تماس :

اداره کل مقررات صادرات و واردات                                          تلفن: 18-22664016          نمابر: 18-22664016     

گمرک ج.ا.ایران                                                                                  تلفن :82991    و    30-88501425